எரிபொருள் விலையில் மாற்றம் இல்லை !

Business, Malaysia, News

 101 total views,  2 views today

கோலாலம்பூர் | 26-11-2023

அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு எரிபொருளின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது என நிதியமைச்சு அறிவித்துள்ளது. அதன் படி 26 சனவரி 2023 முதல் 1 பிப்பரவரி 2023 வரை அதன் விலைப்பட்டியல் பின்வருமாறு அமையும்:

ரோன் 95 : ரி.ம. 2.05 / லிட்டர்

விலையில் மாற்றம் இல்லை

ரோன் 97 : ரி.ம. 3.35 / லிட்டர்

விலையில் மாற்றம் இல்லை

டீசல் : ரி.ம. 2.15 / லிட்டர்

விலையில் மாற்றமில்லை

Leave a Reply