ஐ-சேனல் மின்னியல் இதழ் 10/11/2021

E-Paper, News

 559 total views,  1 views today

கோலாலம்பூர்,நவ.10-

இன்றைய செய்திகள்

1.பிஎச் செயல்திட்ட அறிக்கை எடுபடுமா?

2,ஆளும்கட்சியானால் மலேசியக் குடும்பம்; எதிர்க்கட்சியானால் இனத்துவேஷமா?

3. கோவிட் பாதிப்பு உயர்வுக்கு காரணம் தீபாவளி விடுமுறையே

4. பிஎச் கூட்டணியில் இளம் ரத்தம் பாய்ச்சல்- கணபதிராவ் வரவேற்பு

5. நாகேந்திரனுக்கு கோவிட் பாதிப்பு

இன்னும் பல செய்திகளுடன் ஐ-சேனல் மின்னியல் இதழ்

10112021-I-Channel-final

Leave a Reply