சிங்கப்பூரில் உள்ள மலேசியா தொழிலார்கள் நாடு திரும்ப அனுமதிக்கு காத்திருக்கிறோம்

Uncategorized

 233 total views,  3 views today

ஜோகூர்பாரு-

சிங்கப்பூரில் உள்ள மலேசிய தொழிலாளர்களில் கோவிட்-19 தடுப்பூசியை பெற்றவர்கள் திரும்ப நாடு திரும்புவதற்கும் வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் தேசிய பாதுகாப்பு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு காத்திருப்பதாக ஜோகூர் மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது.
தற்போது சிங்கப்பூரில் பணியாற்றும் மலேசிய தொழிலாளர்கள் அங்குள்ள தனிமைப்படுத்தல் மையங்களில் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்கள் இங்கு மீண்டும் வருவதற்கும் 14 நாட்கள் தத்தம் இல்லங்களில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்குமான அனுமதிக்காக காத்திருப்பதாக ஜோகூர் மாநில மந்திரி பெசார் டாக்டர் ஹஸ்னி முகமட் தெரிவித்தார்.

Leave a Reply