சுங்கை குருயீட் தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளியின் இணைப்பாட விருதளிப்பு விழா 2021

Education, Indian Student, Malaysia, Malaysia, News, Tamil Schools

 218 total views,  1 views today

– குமரன் –

சுங்கை – 3 செட்டம்பர் 2022

படிநிலை 1

யாழினி காந்தி

ஜீவா பிரகாஷ்

மிஷாந்திகா காந்தி

செந்தூர் யுகேஷா செந்தூர் இராஜகுமாரன்

தேவ் குமார் இராம் குமார்

தர்வின் செல்லதுரை

குணசீலன் வேலு

காவியா

பிரவின் ராஜ் வடிவேலு

படிநிலை 2

மிராஷினி இராம்குமார்

பார்வதி தியாகராஜன்

ஹரிப்பிரியன் அருள்தாஸ்

சோமேஸ்வரன் இரவிச்சந்திரன்

விஷ்ணு வடிவேலு

ஆசிரியர்கள்

பள்ளியின் சிறப்பு அடைவுநிலைகள்

இணைப்பாட சிறந்தத் தேர்ச்சியாளர் 2021
&
2022 இணைப்பாட நம்பிக்கை நட்சத்திரம்

Leave a Reply