மலேசியத் தமிழ்ப் பேச்சாளர் மன்றத்தின் 10 ஆண்டுகள் நிறைவு விழா

Malaysia, News

 117 total views,  1 views today

கோலாலம்பூர் – 15 ஏப்பிரல் 2022

மலேசியத் தமிழ்ப் பேச்சாளர் மன்றத்தின் 10 ஆண்டுகள் நிறைவு விழா அழைப்பிதழ்.
JEMPUTAN MENGHADIRI MAJLIS ULANG TAHUN KE-10 PERSATUAN PEMIDATO MALAYSIA

நாள்   | DATE   : 30.04.2022 [ காரிக்கிழமை SABTU

நேரம் | TIME    : 1.00pm-6.00pm

இடம் | VENUE : DEWAN KOMUNITI, PULAU MERANTI, PUCHONG, SELANGOR

https://maps.app.goo.gl/inSgo8EqjUmy57Vv9

0122443010 | 0129245484 எனும் எண்ணுக்கு அழைத்து தங்கள்  வருகையை உறுதிச் செய்யவும்.

Leave a Reply