15வது பொதுத் தேர்தல் களம் : அனல் பறக்கும் பேரா மாநிலம் !

Malaysia, News, Politics, Polls

 55 total views,  1 views today

இரா. தங்கமணி

ஈப்போ – 7/11/2022

நாட்டின் 15ஆவது பொதுத் தேர்தலில் அனல் தெறிக்கும் மாநிலமாக பேராக் மாநிலம் உருவெடுத்துள்ளது.

இம்மாநிலத்தில் பல கட்சிகளின் தலைவர்கள் போட்டியிடுவதால் இங்கு அரசியல் பரபரப்பு தீவிரமாகியுள்ளது.

பாகான் டத்தோவில் அம்னோவின் தலைவர் டத்தோ ஸ்ரீ ஸாயிட் ஹமிடி

தம்புனில் பிகேஆர் கட்சியின் தேசியத் தலைவர் டத்தோ ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம்

சுங்கை சிப்புட்டில் ம இகா தேசியத் தலைவர் தான் ஸ்ரீ ச. விக்னேஸ்வரன்

தாப்பாவில் மஇகா துணைத் தலைவர் டத்தோ ஸ்ரீ மு சரவணன்

தெலுக் இந்தானில் மஇகா உதவித் தலைவர் டத்தோ டி.முருகையா

தம்புனில் பெர்சத்து துணைத் தலைவர் டத்தோ ஸ்ரீ அஸுமு ஃபைசால்

ஈப்போ பாராட்டில் மைபிபிபி கட்சித் தலைவர் தான் ஸ்ரீ கேவியஸ் ஆகியோர் களத்தில் குதித்துள்ளனர்.

இத்தனை தலைவர்களின் வருகையால் பேராவில் அரசியல் பரபரப்பு அனலாய் தெறிக்கிறது.

Leave a Reply