தமிழ்ப்பள்ளியே நமது தேர்வு கொள்கைப் பரப்புரை உண்மையிலேயே வெற்றிதானா ?

 87 total views

 87 total views குமரன் | 20/2/2023 தமிழ்ப்பள்ளியே நமது தேர்வு கொள்கைப் பரப்புரை உண்மையிலேயே வெற்றிதானா ? தமிழ்ப்பள்ளியே நமது தேர்வு கொள்கைப் பரப்புரை உண்மையிலேயே வெற்றியா ? நமக்கு உண்மையிலேயே தேவைப்படுவது தமிழ்ப்பள்ளியே நமது தேர்வா அல்லது தமிழ்க்கல்வியே நமது […]

வாழ்க்கை பாடம் அதிகம் கற்றவர்கள் அன்றைய இளையோரா ? இன்றைய இளையோரா ?

 561 total views

 561 total views கோலாலம்பூர் – 28 ஏப்பிரல் 2022 2012 ஆம் ஆண்டு மலேசியத் தமிழ்ப் பேச்சாளர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட மலேசியத் தமிழ்ப்பேச்சாளர் மன்றத்தின் 10 ஆண்டுகள் நிறைவு விழாவில் சிறப்புப் பட்டிமன்றம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இச்சிறப்புப் பட்டிமன்றத்தின் தலைப்பு வாழ்க்கை பாடம் […]

தமிழ்ப்பள்ளிகளில் மீண்டும் இருமொழி (DLP) பாடத்திட்டத்தை திணிக்க முயற்சியா ?

 468 total views

 468 total views கோலாலம்பூர் – 2 ஏப்பிரல் 2022 தமிழ்வழிக்கல்வி கட்டமைப்பை சிதைக்கும் இருமொழி (DLP) பாடத்திட்டத்தை மீண்டும் தமிழ்ப்பள்ளிகளில் திணிக்க முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனை தடுக்க தமிழ்ப்பள்ளி பெற்றோர்கள் விழிப்புநிலை கொள்ள வேண்டுமென உலகத் தமிழர் பாதுகாப்பு செயலகம் […]